Zoals jullie weten staat het Comité Avondvierdaagse Vught onder druk omdat een aantal leden besloten hebben, na lange actieve deelname, te stoppen. Wij zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe leden voor het Comité. Wij hebben al een aantal mensen bereid gevonden om samen met ons verder te werken. Daarom organiseren wij op donderdag 24 oktober een bijeenkomst bij Sportclub Prins Hendrik, om 20.00 uur om van idee met jullie te wisselen over wat onze plannen zijn en over wat jij eventueel zou willen en kunnen doen voor het Comité.

Lijkt het je wat om een bijdragen te leveren aan dit geweldige evenement en wil je hiervoor eventueel een rol vervullen in het Comité? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst door een mail te sturen aan marsleider@a4daagsevught.nl

Mocht je 24 oktober niet kunnen maar wil je wel een rol vervullen? Mail ons dan ook. Waar nodig plannen we dan een tweede avond.

Met vriendelijke groeten,

Okke Jansma – Voorzitter & Penningmeester
Tim van Eeten – Marsleider

Informatie bijeenkomst doorstart A4D Vught