Interview NOVO3 over Avondvierdaagse Vught 2022

Avondvierdaagse-Ellen-en-Okke

Afgelopen zaterdag keken Ellen Coeleveld – via de telefoon – en Okke Jansma – in de studio – vooruit naar de Vughtse Avondvierdaagse (sinds 1998) die van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juni plaatsvindt. Voor de eerste keer weer na de coronaperiode. Het opstarten van dit evenement, dat tegen de 1900 deelnemers trekt, is een klus die door een, voor een deel vernieuwd, bestuur met voortvarendheid is aangepakt. Het aantal deelnemers was altijd wel constant, dus men is uiteraard benieuwd hoeveel inschrijvingen men dit jaar tegemoet mag zien. Bijna driekwart van de deelnemers bestaat uit schooljeugd, maar men streeft er nadrukkelijk naar om ook de minder mobiele deelnemers de kans te gegeven deel te nemen. Daarom zijn er ook contacten met zorginstelling Reinier van Arkel om deelname van die doelgroep te stimuleren.

Het hele gebeuren staat of valt natuurlijk dankzij vrijwilligers. Een groot aantal vrijwilligers die al jaren meedraaien hebben hun medewerking al weer toegezegd, maar er is altijd behoefte aan meer. De bemensing van rustposten, inschrijfbureaus, logistieke diensten etc, vraagt om nogal wat mensen en het bestuur van de Avondvierdaagse doet dan ook graag een beroep op iedereen om zich als vrijwilliger aan te melden.Dat kan via vrijwilligers@a4daagsevught.nl of via 06 29204268. En voor alle duidelijkheid: men hoeft niet per se elke avond als vrijwilliger mee te draaien. Al kunt u maar een avond meedraaien.

De routes die dit jaar gelopen worden zijn wat afwijkend van wat men gewend was. Niet zozeer om verkeerstechnische redenen, maar meer omdat de ‘oude’ routes plaats moeten maken voor verrassende nieuwe routes. De af te leggen afstanden zijn zoals gebruikelijk de 5 km en de 10 km. De Voorinschrijvingen zijn nu al mogelijk en meer informatie kunt u vinden op de website van de avondvierdaagse: a4daagsevught.nl en horen via het audiofragment hieronder.

Presentatie: Erik Overman en Ans de Man.
Techniek: Ralph van Dongen.

Ellen Coelveld en Okke Jansma (Avondvierdaagse)