De organisatie van een evenement zoals de avondvierdaagse staat of valt met de inzet van vele vrijwilligers. Tot de vele taken die door vrijwilligers worden uitgevoerd behoren

  • Beveiliging van de routes
  • Regelen van het verkeer
  • Bemannen van de rust- en EHBOposten
  • Inschrijven van deelnemers
  • Uitreiken medailles en bloemen
  • Opbouwen en opruimen van de baan op het sportpark

Omdat de politie eist dat de verkeersregelaars gediplomeerd zijn hebben vele vrijwilligers de instructieavond gevolgd en hun diploma gehaald. Het organisatie comite heeft veel waardering voor haar vrijwilligers en is blij met hun trouwe inzet. Bent u bereid één of meerdere dagen te helpen bij de avondvierdaagse meldt u dan per e-mail bij bij onze vrijwilligerscoördinator.