De avondvierdaagse is een gezamenlijk initiatief van het Rode Kruis in Vught en de Vughtse Sportclub Prins Hendrik. De feitelijke organisatie is in handen van het dagelijks bestuur avondvierdaagse Vught. Dit aangevuld met diverse commiteleden. De organisatie bestaat momenteel uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur:

  • Andre Henskens – Voorzitter
  • Ruud de Poorter – Vice-voorzitter
  • Erik Bongaerts – Secretaris
  • Okke Jansma – Penningmeester
  • Tim van Eeten – Marsleider

Commiteleden:

  • Ellen Coeleveld – Vrijwilligerscoördinator
  • Vacature – Vrijwilligerscoördinator
  • Vacature – Routecommissaris
  • Joan van Hoek – Logistiek
  • Franka van Doren – Sponsoring

Lijkt het u leuk om in het comité zitting te nemen en samen met de overige leden zorg te dragen voor de organisatie van de avondvierdaagse in Vught meldt u dan bij de voorzitter.